Zápis z jednání o PP v Nové Pace – leden 2015

Zápis z jednání o PP v Nové Pace leden 2015

Účastníci:

Roman Musil (Beroun),

Jana Andrejsková (Čáslav)

Martin Domkář (Čáslav),

Šárka Horáková (Nová Paka),

Jana Vítková (ředitelka SPgŠ Kroměříž)

Iva Kopčilová (Kroměříž)

Lenka Tomm (Kroměříž),

Roman Manda (Havířov),

Alena Skuhrovcová (Karlovy Vary),

Eliška Votrubová (Liberec),

Hana Patrasová (Prachatice),

Michaela Puchalková (lektorka),

Tomáš Doležal (lektor).

Přivítání a úvodní slovo R. Musil

Program:

1. Zhodnocení přehlídky v Berouně

2. Webové stránky PP

3. Gramatická správnost názvu přehlídky

4. Informace z Asociace pedagogických škol (návrat k soutěži?)

5. Návrh výběru lektorů pro přehlídku v Kroměříži

6. Semináře pro učitele

7. První informace školy, která bude pořádat přehlídku 2015 (Kroměříž)

8. Úprava pravidel PP

9. Poděkování hostitelské škole

10. Úkoly

11. Přání organizátorům PP 2015

1. Zhodnocení přehlídky v Berouně

Na přehlídku v Berouně byly pozitivní ohlasy. Nejlépe byla hodnocena zejména organizace, přijetí, vstřícnost všech, přátelské prostředí školy. Za organizaci přehlídky byl od výboru PP předán dárek R. Musilovi.

2. Webové stránky

Propagaci PP tvoří webové stránky – www.pedagogickapoema.cz, které vznikly v prosinci 2013 za finanční podpory Rady rodičů Gymnázia, Střední pedagogické školy, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Znojmo.

3. Gramatická správnost názvu přehlídky

Pokud budeme používat plný název PP, budeme psát Pedagogická poema, zkrácenou verzi budeme psát Poema.

4. Informace z Asociace ředitelů pedagogických škol (návrat k soutěži?)

Pavel Matějovský (ředitel SOŠPg Nová Paka) výbor krátce seznámil s přáním Asociace pedagogických škol: „Ředitelé si přejí, aby byla PP opět soutěží a byly na ní vyhodnocovány nejlepší výkony.“ Tento požadavek vyvolal ve výboru dlouhou diskuzi, při které se diskutující několikrát dostali do slepé uličky. Výboru se líbí, že PP již není rivalitou škol a žáků, že se při této verzi PP cítí žáci na přehlídce dobře a sami necítí potřebu řadit se podle svých vystoupení na jakákoliv místa. Ale ač se ředitelé přehlídky přímo neúčastní a atmosféru neznají, přesto musel výbor jejich požadavek respektovat. Po dvou dnech se domluvil, že v názvu PP zůstane slovo přehlídka (nikoliv soutěž), ale žáci budou podle svých vystoupení rozřazeni do tří pásem (zlatého, stříbrného a bronzového). Toto rozřazení provedou se svými lektory v rozborovém semináři. Tím se budou žáci učit sebehodnocení a hodnocení ostatních.

Lektoři vytvoří kritéria tohoto hodnocení.

5. Návrh výběru lektorů pro přehlídku v Kroměříži

Přednes

Lektoři: J. Machalíková + kolega dle jejího doporučení

  • obsah disciplíny zůstává nezměněn.

Čtení

Lektoři: J. Anderle + R. Vordová

  • studenti budou pracovat s textem, který dostanou, a pak ho předvedou

  • na webu Poemy bude dopředu zveřejněný titul, který si studenti přečtou, a ze kterého texty budou

Improvizace

Lektoři: M. Puchalková + T. Doležal

  • Lektoři slíbili, že k této disciplíně vypracují podrobný metodický list, který se objeví na těchto stránkách.

  • M. Puchalková 10 minut před improvizací poučí diváky

6. Semináře pro učitele

Lektoři:

J. Kodeš – Interpretace textu

R. Manda – improvizace (bude upřesněno)

7. První informace školy, která bude pořádat přehlídku 2015 (Kroměříž)

Přehlídka proběhne ve dnech 9. – 12. listopadu 2015 (pondělí – čtvrtek). Zahájení se uskuteční již v pondělí večer z důvodu získání časového prostoru pro práci v seminářích.

Cílové skupiny:

Mladší školní věk

Senioři

8. Úprava pravidel PP

Pravidla s novými podmínkami přehlídky (oceňování do pásem) a s novou úpravou čtení a improvizace napíše J. Andrejsková + R. Musil.

Vznikne již 15. verze pravidel (objeví se na těchto stránkách).

9. Poděkování hostitelské škole

Poděkovali jsme řediteli SOŠPg v Nové Pace, řediteli Pavlu Matějovskému, za opět skvělé podmínky pro jednání o PP.

10. Úkoly

T. Doležal M. Puchalková vytvoří metodický list k improvizaci

A. Skuhrovcová, M. Puchalková navrhnou zpětnou vazbu žáků na jednotlivá vystoupení.

10. Přání organizátorům PP 2015

SPgŠ Kroměříž: Těšíme se!

Zapsala Š. Horáková a R. Musil

Vložit komentář

Můžete použít tyto HTML tagy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>