Výsledky ankety: Jak probíhají školní kola PP ve vaší škole?

ŠKOLNÍ KOLA PEDAGOGICKÉ POEMY – výsledky DOTAZNÍKU šk.r. 2016/17

Dotazník odevzdalo 18 škol (z 21).

Probíhají ve vaší škole třídní kola Pedagogické poemy?

ANO 13

NE 5

Dílčí odpovědi:

 • většinou jsou z každého ročníku osloveni dobrovolníci
 • v některých školách jdou soutěžit žáci se 2 texty (recitace)
 • a 2. ročník má soutěž povinně, další dobrovolně
 • Přednes a čtení má každý žák

 

Účastní se ve vaší škole Pedagogické poemy všechny studijní ročníky?

ANO 14

NE 4

V několika školách se účastní 3., 4. ročníky dobrovolně

 

V jakém vyučovacím předmětu se odehrávají třídní kola? (Čj, DV…)

Většinou DV, ODV,

Méně v LJP (JLP) a ČJ

V jednom případě je to mimo vyučování

 

Kdo má vliv na výběr žáků do školního kola? (spolužáci, učitelé)

Většinou UČITELÉ

Učitelé se spolužáky

 

Kolik žáků se průměrně účastní školních kol?

Záleží na počtu tříd ve škole. Od 11 do 40 žáků (průměrně 20).

 

Kolik žáků se zúčastnilo školního kola PP v letošním roce? (myšlen rok 2017/18)

Od 2 do 38 (průměrně 20).

 

Jaké disciplíny máte ve školním kole?

Přednes ANO 17 / NE 1

Čtení ANO 18

Improvizované vyprávění ANO 14 / NE 4

 

Kolika disciplín se jeden žák účastní ve školním kole? 

1 i 2 (zhruba ve stejném počtu)

dobrovolně se může zúčastnit i více disciplín

pokud se koná více kol, pak v prvním je to přednes, ve druhém čtení a improvizované vyprávění

každý všechny disciplíny

 

Jsou žáci ve školním kole do jednotlivých disciplín nominováni, nebo si je vybírají sami?

Většinou si je vybírají SAMI, jen v několika málo případech jsou nominováni.

 

V disciplíně čtení si ve školním kole vybírají texty žáci sami, nebo jim jsou přiděleny?

Většinou jsou jim texty PŘEDLOŽENY )výběr z nabídky), v několika případech si je vybírají sami (přinesou si).

 

Pokud při školním kole PP probíhá improvizace, jaký model jste zvolili?

Většina škol dodržuje nabídnutý manuál na webu PP

Inspirací pro improvizaci se stává:

 • Předmět
 • Slovo
 • Obrázek
 • Zvuk
 • Věta
 • Část kostýmu
 • Vypravování ve skupinách – los

Téma si student zvolí sám, diváci ukazují na kartách slova, student je zapojuje.

 

Kdo je hodnotitelem školního kola PP a kolik členů komise má?

Většinou UČITELÉ (DV, ČJ), komise má 2 – 8 členů

V některých školách hodnotí i studenti / probíhá i tajné hlasování studentů

Externisté (učitelé ZUŠ, divadelníci)

 

Stanovujete si ve školních kolech cílové divácké skupiny (děti MŠ, žáci ZŠ…), které jsou totožné s národní přehlídkou konanou ve stejném školním roce? 

ANO 13

NE 5

 

Jak časově dlouho školní kolo trvá?

Od 1 hodiny až do 6 hodin.

 

Účastní se školního kola diváci? (jací?)

ANO 16

Nejčastěji spolužáci, příležitostně diváci dle cílové skupiny a učitelé.

 

Postupují výherci školního kola do národní přehlídky se stejnými texty, které přednášeli ve školním kole?

ANO 14

NE vždy 2

 

Jak u vás ve škole vnímá učitelský sbor školní kolo PP?

Ve většině případů přehlídku akceptují, ale aktivně se jí neúčastní, nezajímají se.

Pouze na 4 školách jde o skutečnou událost!

 

Dotazník zpracovali: Mgr. Šárka Horáková (SOŠPg Nová Paka) a Mgr. Roman Musil (SPgŠ Beroun)

 

 

Vložit komentář

Můžete použít tyto HTML tagy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>