Zápis z jednání o PP v Nové Pace – leden 2014

Ve dnech 28. – 29. ledna 2014 se uskutečnilo setkání výboru poemy v Nové Pace. Zde zveřejňujeme zápis z jednání. Všem kolegům z pedagogických škol děkujeme za podněty k jednání a doufáme, že jsme zase udělali v organizaci poemy další zdárný krok vpřed.

Zápis z jednání o PP – Nová Paka 28. – 29. leden 2014

Účastníci:

 • Roman Musil (Beroun),
 • Jana Andrejsková (Čáslav),
 • Šárka Horáková (Nová Paka),
 • Iva Kopčilová (Kroměříž),
 • Hana Strnadová (Most),
 • Lenka Sobotková (Litoměřice),
 • Roman Manda (Havířov),
 • Žaneta Káňová (Odry, jen úterý),
 • Lada Vrbková (Znojmo),
 • Michaela Puchalková (lektorka).

Program:

 1. Zhodnocení přehlídky v Odrách
 2. Webové stránky poemy
 3. Přemýšlení nad pojetím jednotlivých přehlídkových disciplín
 4. Výběr lektorů pro přehlídku v Berouně, výběr lektorů pro semináře učitelů
 5. Faux pas při ukončení oceňování výkonů za inspirativní výkon v Odrách
 6. Úprava pravidel PP
 7. Poděkování hostitelské škole
 8. Přání organizátorům PP 2014

1. Zhodnocení přehlídky v Odrách

Ohlasy na přehlídku jsou pozitivní: výborná organizace, vstřícné přijetí, školapůsobila velmi přátelsky.

2. Webové stránky poemy

Na přehlídce v Odrách byl garanty kolegům z pedagogických škol předložen návrhna vznik webových stránek Poemy, na kterých se budou objevovat jak zprávy z
uplynulé přehlídky, tak zprávy o přehlídce příští. Tento nápad by všemi přítomnými přivítán, ale narazilo se na počáteční finanční vklad. Kde ho seženeme. Po přehlídce se ozvala Rada rodičů při Gymnáziu, Střední pedagogické škole, Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky ve Znojmě, že nám poskytne  finanční dar, který pokryje počáteční náklady na vznik stránek a roční poplatek za doménu.
Okamžitě po uhrazení peněz (v prosinci 2013) stránky vznikly. Mgr. Jana Andrejsková a Mgr. Roman Musil vytvořili představu stránek a na stránky vložili první informace. V lednu v Nové Pace jsme si ujasnili, že správcem stránek bude Mgr. Jiří Kleker. Účastníci setkání byli vyzváni ke spolupráci na práci na stránkách (shánění kontaktů, textů, fotografií, videí, které souvisejí s přehlídkou). Příspěvky by měli posílat buď Romanu Musilovi (dranrom @ gmail.com) nebo přímo správci webu (jiri @ kleker.cz).
Je nutné doplnit kontakty na kolegy z pedagogických škol, kteří organizují školní kola Pedagogické poemy. Tento úkol má na starosti Šárka Horáková z Nové Paky.

3. Přemýšlení nad pojetím jednotlivých přehlídkových disciplín

Protože disciplíny přednes a čtení fungují, ponecháme je vpříštím roce beze změny. R. Musil navrhuje, že by se na přehlídkách mohly v disciplíně čtení číst ukázky
místních autorů. Pokusí se o to na přehlídce v Berouně. Ukázky by měli navrhovat učitelé škol, ve kterých se bude přehlídka odehrávat. Měli by se však radit s lektory, kteří disciplínu povedou.
Všichni cítíme, že změnou musí projít disciplína improvizace, která se poprvé objevila na přehlídce v Boskovicích (2008). Tato disciplína se dostala do laciné exhibice žáků a nesouvisí s žádným oborem vzdělání na pedagogických školách. O tomto tématu jsme přemýšleli nejdéle z celého lednového setkání výboru Poemy.
M. Puchalková:
– Improvizace je impulz. Vezmu do hry to, co je, a s tím pracuji.
– Hodnotit by se pak mělo, jak žák impulz do hry vzal, jak na podnět reagoval.
– Žáci by měli na přehlídku přijet s tím, co je zajímá.
Došli jsme k závěru, že je nutné vytvořit přesný metodický list, podle kterého se v následující přehlídce bude nejenom postupovat, ale podle kterého se žáci na přehlídku budou připravovat. Tento metodický list bude uveřejněn na stránkách Pedagogické poemy a také s ním budou všechny školy před přehlídkou seznámeny. Tento metodický list najdete ve složce Beroun 2014.

4. Výběr lektorů pro přehlídku v Berouně, výběr lektorů pro semináře učitelů

Přednes: J.Lhotská + J. Anderle (nebo: P. Váša, J. Doubrava)
Čtení: E. Kodešová + F. Oplatek
Improvizace: M. Puchalková + T. Doležal
Semináře pro učitele: J. Machalíková (improvizace), J. Kodeš (čtení)

5. Faux pas při ukončení oceňování výkonů za inspirativní výkon v Odrách

Delší dobu jsme se bavili o způsobu předávání ocenění nejlepším improvizátorům v Odrách. Lektoři totiž předali ocenění úplně všem žákům, kteří se improvizace zúčastnili s tím, že se v této disciplíně nedá říct, kdo byl lepší a kdo horší. Každý překonával něco jiného a takové překonávání sama sebe se opravdu špatně hodnotí
a hodnocení bude vždy subjektivní!
R. Musil a J. Andrejsková říkají: „Na samém začátku jednání o PP (2007) jsme vlednu v Čáslavi zvažovali, že na přehlídce nebudeme dávat ceny. Je to přehlídka, ne soutěž. Ústupkem bylo ocenění za inspirativní vystoupení.“
Na novopackém setkání se navrhuje: Co kdybychom místo účastnických listů všem na jevišti rozdali ocenění za inspirativní výkon?
Došli jsme k tomuto závěru:
Všichni žáci ve všech disciplínách na konci přehlídky obdrží Ocenění za inspirativní vystoupení s individuálním hodnocením. Tím nebudou žákům předávány Účastnické listy. K realizaci této zásadní změny je nutné, aby se všichni lektoři před zahájením přehlídky sešli s garanty Poemy, kde jim bude tento záměr objasněn.

6. Úprava pravidel PP

Veškeré změny byly zapsány do Pravidel. Tak vznikla již 14. verze Pravidel, která můžete nalézt ve složce O Poemě – Pravidla

7. Poděkování hostitelské škole

Závěrem jsme poděkovali SOŠPg v Nové Pace, konkrétně řediteli Mgr. Pavlu Matějovskému a Mgr. Šárce Horákové za skvělé podmínky pro jednání výboru PP.

8. Přání organizátorům PP 2014

Vzkaz pro SPgŠ v Berouně: Těšíme se!

Vložit komentář

Můžete použít tyto HTML tagy:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>