Změna čtení od 1. 3. 2019

Organizátor PP ve spolupráci s lektory vybere knihy, ze kterých budou žáci na přehlídce číst ukázky. Názvy knih budou nejpozději v květnu (červnu) zveřejněny na webových stránkách PP. Předpokládá se, že žáci, kteří se přihlásí do disciplíny čtení, mají při příjezdu na přehlídku již knihu přečtenou.

Lektoři vyberou ukázky (kapitoly) z knih a žáci budou v dílnách pracovat na ukázce, kterou při přehlídce přečtou posluchačům svých cílových skupin. Čtení při přehlídce nesmí překročit 5 minut délky trvání.

Při čtení žák prokáže, jak se umí připravit na hlasité čtení a jak dokáže ukázku výrazově přečíst posluchačům své cílové skupiny. Vystupuje sám za sebe. Čte ucelený text.