Cílové skupiny

Cílové skupiny odrážejí profesní zaměření žáků středních pedagogických škol. Jsou čtyři:

  • Děti mateřské školy (věk 5-7 let – třída předškolního věku)
  • Žáci I. stupně základní školy (věk 8-9 let – 3. třída ZŠ)
  • Žáci střední školy (1.-2. ročník jakékoliv střední školy)
  • Senioři (zde jsou myšleni obyvatelé domova důchodců, penzionu pro seniory…)

Každý rok pořádající škola podle místních podmínek určí dvě cílové skupiny, ty jsou vyhlášeny pro příští ročník při slavnostním ukončení Poemy.