Garanti

Vzhledem k tomu, že přehlídka Pedagogická poema je tzv. putovní, každý rok se koná na jiné pedagogické škole, je nutné zachovat kontinuitu. Úkolem garantů je koordinovat a aktualizovat pravidla Pedagogické poemy, aktualizovat program a organizaci Poemy a s aktuálními změnami pravidel seznamovat vedení Asociace středních pedagogických škol. Dále organizují závěrečné hodnotící setkání pedagogů na jednotlivých ročnících Poemy a připravují následující ročník přehlídky na jednání výboru Poemy na počátku kalendářního roku. V současné době tuto funkcí zastávají Mgr. Roman Musil a Mgr. Šárka Horáková. Od roku 2008 do roku 2015 (do odchodu do důchodu) vykonávala tuto funkci také Mgr. Jana Andrejsková (spolupracovala na vytvoření Pravidel PP, podílela se na vytvoření webových stránek, pro ně navrhla logo, vybrala citáty a zpracovala text kapitoly O Poemě, včetně Organizačního řádu PP).