Disciplíny

Pedagogická poema má tři disciplíny:

  • PŘEDNES: Žák si pro tuto disciplínu připraví přednes prózy nebo poezie dle vlastní volby pro danou cílovou skupinu.
  • ČTENÍ: Lektoři žáka při úvodním semináři seznámí s knihou, ze které si žák cca 5 minut před svým vystoupením vylosuje neznámou ukázku a tu přečte publiku (tady cílové skupině).
  • IMPROVIZOVANÉ VYPRÁVĚNÍ: Žák na základě zadaného podnětu, který dostane cca 5 minut před vystoupením, vystaví příběh a představí ho cílové skupině. Žák bude na improvizaci předem připravován a rozcvičen svými lektory

Délka jednotlivých vystoupení ve všech disciplínách nepřesáhne 5 minut trvání.