Organizace Poemy

Pedagogická poema se skládá ze tří kol:

  • Třídní kolo
  • Školní kolo
  • Národní přehlídka

Organizace prvních dvou kol je plně v kompetenci ředitelů středních pedagogických škol, středních odborných škol pedagogických a pedagogických lyceí. Ve školách probíhají tato kola do konce měsíce září.

Národní přehlídka probíhá v první polovině měsíce listopadu v pořádající škole. Tou je jedna ze středních pedagogických škol stanovená Asociací středních pedagogických škol. Přehled pořádajících škol je uveden v kolonce Kde Poema byla a Kde Poema bude. Každou školu reprezentují tři studenti (každý za jednu disciplínu) a doprovázejí je maximálně dva pedagogové.