Lektoři

V Pedagogické poemě jsou lektoři v národní přehlídce chápáni jako odborníci v dané disciplíně (tedy v přednesu, čtení a improvizaci). Vybírá je výbor Pedagogické poemy ve spolupráci s Asociací středních pedagogických škol. Úkolem lektorů (zpravidla jde to smíšenou dvojici) je věnovat se žákům v dané disciplíně po celou dobu národní přehlídky. Žáci pracují pod vedením lektorů v tvořivých dílnách a formou semináře. Prostřednictvím her, cvičení, rozhovorů a diskusí se připravují na vystoupení, které potom rozebírají ve společné diskusi. Lektoři mohou se skupinou vytvořit společné vystoupení, které je představeno při slavnostním ukončení Pedagogické poemy.

Na Pedagogické poemě od roku 2008 působili tito lektoři:

Přednes:

Mgr. Jiřina Lhotská jlhotska @ seznam.cz
Mgr. Jakub Doubrava jakubdoubrava @ hotmail.com
Mgr. MgA. František Oplatek oplatekf @ seznam.cz
PhDr. Petr Váša
Jana Trojanová trojanoj @ seznam.cz

Improvizace

Mgr. Jana Machalíková machalikova @ centrum.cz
Mgr. Tomáš Doležal tom @ luzanky.cz
Alexandr Dvořák dvorak.alexandr @ centrum.cz
Zuzana Vodičková zuzkavodicka @ seznam.cz
Mgr. Michaela Puchalková michaela.puchalka @ gmail.com

Čtení

Mgr. Jaroslav Kodeš Sedok @ atlas.cz
Bc. Eva Kodešová Eva.Kodesova @ seznam.cz
Mgr. Jan Anderle j.anderle @ seznam.cz
Mgr. Renata Vordová renata.vordova @ seznam.cz
Jiří Zajíček zajicekjiri @ seznam.cz

Semináře pro učitele

 

Mgr. Jana Mrlínová janacek1 @ seznam.cz improvizace
Mgr. Žaneta Káňová, PhD. zaneta.kanova @ centrum.cz  improvizace
Barbora Voráčová barbora.voracova @ gmail.com storytelling
František Oplatek oplatekf @ seznam.cz  DV
MgA. Jana Machalíková improvizace
Mgr. Stanislav Nemrava  výběr textu
MgA. Mgr. Roman Manda improvizace
Mgr. Jaroslav Kodeš  čtení
Zuzana Vodičková  improvizace
Stanislava Benešová trénování paměti
Bc.Ladislava Dlouhá hlasová výchova
Hana Švejdová Hanka.klatovy @ seznam.cz  DV pro MŠ
Martina Longinová m.longinova@centrum.cz