Lektoři

V Pedagogické poemě jsou lektoři v národní přehlídce chápáni jako odborníci v dané disciplíně (tedy v přednesu, čtení a improvizaci). Vybírá je výbor Pedagogické poemy ve spolupráci s Asociací středních pedagogických škol. Úkolem lektorů (zpravidla jde to smíšenou dvojici) je věnovat se žákům v dané disciplíně po celou dobu národní přehlídky. Žáci pracují pod vedením lektorů v tvořivých dílnách a formou semináře. Prostřednictvím her, cvičení, rozhovorů a diskusí se připravují na vystoupení, které potom rozebírají ve společné diskusi. Lektoři mohou se skupinou vytvořit společné vystoupení, které je představeno při slavnostním ukončení Pedagogické poemy.

Lektoři, kteří od roku 2008 působili na přehlídce:

 

MgA. Eva Davidová, Ph.D.

učitelka dramatické výchovy, Brno

 

Mgr. Tomáš Mohapl Doležal

vedoucí Studia dramatické výchovy LABYRINT SVČ LUŽÁNKY v Brně, lektor programů pro školy s uměleckým zaměřením a kurzů divadla a dramatické výchovy

 

Mgr. Jaroslav Kodeš

divadelní a rozhlasový režisér, porotce a lektor

 

Bc. Eva Kodešová

ředitelka MŠ v Rakovníku, amatérská herečka, lektorka dětských seminářů při divadelních přehlídkách, členka divadelních odborných porot


Mgr., MgA. Eva Kodešová

Herečka, učitelka pro 1. st. ZŠ

 

Mgr. Jiřina Lhotská

pedagožka, režisérka divadelních inscenací, dramaturgyně, herečka, lektorka dětského a mladého divadla a lektorka přednes

 

MgA Jana Machalíková

improvizátorka, recitátorka, herečka, zdravotní klaunka a lektorka DV v NG

 

MgA. Mgr. Roman Manda

učitel dramatické výchovy na pedagogickém lyceu při Střední škole Havířov – Prostřední Suchá, p. o., lektor improvizace se zaměřením zejména na středoškolskou mládež.

 

MgA. Martina Longinová

profesionální herečka (absolventka DAMU), pedagožka LDO ZUŠ

 

Mgr. MgA. František Oplatek

učitel dramatické výchovy, českého jazyka a přednesu na ZUŠ a ZŠ, lektor dramatické výchovy a přednesu.

 

Mgr. Michaela Puchalková

lektorka osobního a týmového rozvoje, koučka a trenérka umění improvizace 

 

Mgr. Hana Švejdová

učitelka a lektorka předškolního vzdělávání a dramatické výchovy

 

Mgr. Jana Trojanová, DiS.

herečka, moderátorka ČRo Vltava